Chenopodium fremontii   Fremont's goosefoot
           Chenopodiaceae (Alt: Amaranthaceae )
native                      herbaceous           

UW Burke Herbarium Link: Chenopodium fremontii
USDA Plants Link: Chenopodium fremontii   (CHFR3)Walks that mention Chenopodium fremontii