Cuscuta approximata var. approximata   alfalfa dodder
            Convolvulaceae (Alt: Cuscutaceae )
non-native                      vine           

UW Burke Herbarium Link: Cuscuta approximata var. approximata

Walks that mention Cuscuta approximata var. approximata