Fallugia paradoxa   Apache plume
            Rosaceae planted                      woody           


USDA Plants Link: Fallugia paradoxa

Walks that mention Fallugia paradoxa