Lemna minuta   least duckweed
           
Lemnaceae (Alt: Araceae )
native                      aquatic           
Distribution: Greenbelt

UW Burke Herbarium Link: Lemna minuta
USDA Plants Link: Lemna minuta   (LEMI6)
Flora of North America Link: Lemna minuta