Lycopus americanus   cutleaf or American water-horehound
            Lamiaceae (Alt: Labiatae )
native                      herbaceous           Greenbelt

UW Burke Herbarium Link: Lycopus americanus

Walks that mention Lycopus americanus