Osmorhiza occidentalis   western sweetroot, sweet-cicely
            Apiaceae (Alt: Umbelliferae )
native                      herbaceous           

UW Burke Herbarium Link: Osmorhiza occidentalis

Walks that mention Osmorhiza occidentalis