Polygonum polygaloides ssp. confertiflorum   Watson's, close-flowered, or fruitleaf knotweed
           (Alt: Polygonum confertiflorum, Polygonum kelloggii var. watsonii )
Polygonaceae native                      herbaceous           

UW Burke Herbarium Link: Polygonum polygaloides ssp. confertiflorum

Walks that mention Polygonum polygaloides ssp. confertiflorum