Potamogeton illinoensis   Illinois or shining pondweed
            Potamogetonaceae native                      aquatic           Greenbelt

UW Burke Herbarium Link: Potamogeton illinoensis

Walks that mention Potamogeton illinoensis