Sorbus aucuparia   European mountain-ash or rowan
            Rosaceae non-native                      woody           

UW Burke Herbarium Link: Sorbus aucuparia

Walks that mention Sorbus aucuparia