Thalictrum occidentale   western meadowrue
            Ranunculaceae native                      herbaceous           conifer zone

UW Burke Herbarium Link: Thalictrum occidentale

Walks that mention Thalictrum occidentale