Atriplex heterosperma   Russian atriplex, two-scale orache
           (Alt: Atriplex micrantha )
Chenopodiaceae (Alt: Amaranthaceae )
non-native                      herbaceous           

UW Burke Herbarium Link: Atriplex heterosperma
USDA Plants Link: Atriplex heterosperma   (ATMI2)



Walks that mention Atriplex heterosperma