Atriplex heterosperma   Russian atriplex, two-scale orache
           (Alt: Atriplex micrantha )
Chenopodiaceae (Alt: Amaranthaceae )
non-native                      herbaceous           Greenbelt

UW Burke Herbarium Link: Atriplex heterosperma

Walks that mention Atriplex heterosperma