Collomia tinctoria   yellow-staining collomia
           
  
Polemoniaceae
native                      herbaceous           
Distribution: Conifer Zone

UW Burke Herbarium Link: Collomia tinctoria
USDA Plants Link: Collomia tinctoria   (COTI2)