Lepidium draba   whitetop, hoary cress
           (Alt: Cardaria draba )
Brassicaceae (Alt: Cruciferae )
invasive                      herbaceous           Greenbelt

UW Burke Herbarium Link: Lepidium draba

Walks that mention Lepidium draba