Eremogone congesta var. cephaloidea   ballhead sandwort
           (Alt: Arenaria congesta )
Caryophyllaceae native                      herbaceous           

UW Burke Herbarium Link: Eremogone congesta var. cephaloidea

Walks that mention Eremogone congesta var. cephaloidea