Heterocodon rariflorum   heterocodon, pearlflower
            Campanulaceae native                      herbaceous           mid elevations
Walks that mention Heterocodon rariflorum