Plagiobothrys tenellus   cross-seed or slender popcorn-flower
           Boraginaceae
native                      herbaceous           

UW Burke Herbarium Link: Plagiobothrys tenellus
USDA Plants Link: Plagiobothrys tenellus   (PLTE)