Plagiobothrys tenellus   cross-seed or slender popcorn-flower
            Boraginaceae native                      herbaceous           

UW Burke Herbarium Link: Plagiobothrys tenellus

Walks that mention Plagiobothrys tenellus