Chondrilla juncea   rush skeletonweed
           Asteraceae (Alt: Compositae )
invasive                      herbaceous           

UW Burke Herbarium Link: Chondrilla juncea
USDA Plants Link: Chondrilla juncea   (CHJU)